Technologie Trolley Rheden

-Langer thuis met dementie-

DE PILOT 

Hoe?

1) Door bij 20-30 huishoudens verschillende technologieën te gaan toepassen 
2) Dit te monitoren en effectmetingen te doen (Hogeschool Arnhem & Nijmegen, lectoraat Innovatie in de Care)

Wat?

1) Met de inzet van een technologisch middel willen we kijken 
           - welk middel  is geschikt  
           - wanneer zet je een middel in
           - hoe lang is het effectief 
           - in welke fase van dementie  
 2) welke manier van aanleren (o.a. foutloos leren), instructie en/of begeleiding nodig is om het middel succesvol in te zetten 
3) wat is de meerwaarde is van de technologie  in de thuissituatie.


Lees verder over de opzet en de mensen