Technologie Trolley Rheden

-Langer thuis met dementie-

Technologieën


Een overzicht van de toegepaste technologieën  ingedeeld in drie functiegroepen:

  1. geheugen
  2. valpreventie en orientatie 
  3. sociale contacten/hulp

Deze pagina wordt gedurende de pilot gevuld. De pilot start vanaf 21 januari 2016. Bij elke nieuwe aanmelding wordt bekeken welke technologie een mogelijke oplossing biedt. Dan wordt het technologische hulpmiddel aangeschaft voor de Trolley. Veel van de technologische hulpmiddelen gebruikt in de pilot zijn aangeschaft bij de dementiewinkel.

Op deze pagina vindt u straks ook de gebruiksaanwijzingen en technische informatie rondom de technologie.


Studenten

De technologische hulpmiddelen wordt gemonitored en er worden effectmetingen gedaan i.s.m. studenten van de HAN. Zo weten we na afloop van de pilot welke technologie werkt in een bepaalde situatie. En welke ondersteuning daarbij nodig is, Hiervan wordt een praktische tool gemaakt voor gebruik na de pilot.


Naast het aanleren en trainen is de funfactor ook belangrijk van het gebruik en effect van de in te zetten technologie.