Technologie Trolley Rheden

-Langer thuis met dementie-

 

Voortgang


november 2017

De eindbijeenkomst is op 27 november van 15-17 uur op het gemeentehuis te Rheden. We laten de resultaten van de  pilot zien, de huidige stand van zaken en geven een doorkijkje naar de toekomst. Aanmelden? Kijk in de balk hiernaast.

juli 2017

Lise en Fleur zijn geslaagd met een 7! Gefeliciteerd namens de projectgroep. 

Lees hier hun onderzoeksverslag:


juni 2017

De pilot loopt uit met een half jaar. De projectcoördinator Leanne Tijssen  is met zwangerschapsverlof. In november is de eindbijeenkomst gepland. Meer informatie volgt. We wensen Leanne veel geluk en een mooie kraamtijd

februari 2017: Nieuwe student bedrijfseconomie en verpleegkunde

 

Jamil Sedighi, 4de jaars bedrijfseconomie gaat in  5 maanden verschillende scenario's bekijken om tot de beste aanpak van een laagdrempelige voorziening te komen voor de inwoners van de gemeente Rheden. Waar mensen toegang hebben tot (kennis van) de technologische hulpmiddelen en hulp kunnen krijgen bij het gebruik ervan. Wij wensen hem veel succes!

Lise van Maurik en Fleur Schouenberg, HAN Verpleegkunde gaan aankomende maanden met hun afstudeeronderzoek het kwaliteitsonderzoek voortzetten en specifiek mensen die gestopt zijn met de technologie bevragen. Hoe wordt de technologische hulpmiddelen gebruikt met het voortschrijden van de dementie? Succes dames!


Januari 2017: Wederom succesvolle afronding afstudeeronderzoek  Verpleegkunde deel 2

Ook Linda Banken en Gerda van Bliijderveen hebben in een half jaar onderzoek mooie resultaten behaald als vervolg op het onderzoek van Robin en Pauline. Ook zij een dik verdiende 8 voor het kwaliteitsonderzoek naar het gebruik van technologische hulpmiddelen bij 65-plussers met MCI of dementie.  Klik hier voor het resultaat.November 2016: Vrijwilligers Gezocht!

Dol op je tablet, telefoon of andere gadgets? Wordt vrijwilliger,dit is echt iets voor jou! Help mensen thuis met het oefenen van de technologische hulpmiddelen. Het kost maar een paar uurtjes, en je maakt een dorpsgenoot blij en vrij!!! In deze vacature lees je meer.


Nieuwe studenten september 2016

 Linda Banken en Gerda van Blijderveen, 4 de-jaars studenten verpleegkunde HAN, gaan onder toeziend oog van Marian Adriaansen het Lectoraat Innovatie in de Care het kwaliteitsonderzoek voortzetten. We wensen ze veel succes aankomende maanden!

 

Extra ingelaste projectgroep 27 september Nieuwe Fase

40 aanmeldingen zijn er de afgelopen 8 maanden in behandeling genomen. De pilot heeft een begroting en menskracht voor 30.  Hoe gaan we verder? Download de nieuwsflits hiernaast 


Nieuwsflits: 30 deelnemers bereikt

Geslaagd! Het project is een groot succes. Na enkele maanden al de gewenste deelnemers bereikt. Lees hier de eerste nieuwsflits voor het Rhedense netwerk


Succesvolle afronding onderzoek deel 1


Twee 4 de-jaars studenten verpleegkunde van de HAN, Robin Swijtink & Pauline Koelen, hebben bijna een half jaar onderzoek gedaan. Het resultaat mag er zijn; ze kregen een dikke 8 voor het kwaliteitsonderzoek  Langer thuis met dementie/ cognitieve problemen door middel van zorgtechnologie Ervaringen van mensen met dementie/ cognitieve problemen en mantelzorgers.  Klik hier voor het resultaat.

 

Evaluatiebijeenkomst 23 juni 2016

In deze bijeenkomst heeft de projectgroep de ervaringen met het project tot nu toe en uitkomsten van het onderzoek van de studenten van de HAN gedeeld met o.a. vrijwilligers, casemanagers dementie, ergotherapeuten en POH-ers die werkzaam zijn in gemeente Rheden. Vervolgens is aan de deelnemers in werkgroepen gevraagd input te geven ten behoeve van het vervolg van de pilot. Hier leest u het verslag. 
Eerste vrijwilliger gaat op pad met Leanne (projectcoördinator), juni 2016

Robyn van der Voort heeft zich verbonden aan het project TT Rheden en gaat met de mensen thuis samen oefenen met technologieën. Leanne introduceert haar. Succces Robyn! Ook aanmelden als vrijwilliger? Neem contact op!


Start bijeenkomst 21 januari 2016

Impressie van de goed bezochte kick-off (>>60 mensen) voor professionals en vrijwilligers uit ouderenzorg en ouderenwelzijn in de gemeente Rheden. Met een toelichting op de aanmeldprocedure en een technologiemarkt waarbij verschillende technologische hulpmiddelen gedemonstreerd werden. De dementiewinkel presenteerde de eerste aangeschafte technologische hulpmiddelen voor de Trolley.


Factsheet Technologie Trolley Rheden

Een beknopte weergave van de opzet van deze pilot leest u in de factsheet. Die kunt HIER downloaden.

Informatiebijeenkomst 10 september 2015

Tijdens deze bijeenkomst zijn organisaties, professionals en vrijwilligers, betrokken bij de ouderenzorg en ouderenwelzijn in de gemeente Rheden geïnformeerd over de voorgenomen pilot. Sebastiaan Peek gaf een interactieve presentatie over acceptatie van technologie bij ouderen:


 

 

Werkwijze en Procedures

 Er is een werkdocument opgesteld voor de werkwijze en procedures. Dit is een startdocument en evolueert gedurende de pilot. 

Zo hopen we aan het eind van de pilot:

  •  een laagdrempelige werkwijze te hebben ontwikkeld om de technologieën aan te kunnen bieden aan inwoners van de gemeente Rheden, 
  • een handboek te hebben over de inzet van de technologieën (welke, hoe, wanneer, training, ondersteuning etc.)
  •  en een leidraad voor andere gemeenten.

Voor meer informatie neemt u contact op met de  projectgroep.